top of page

Vår politik

Vill du läsa hela valprogrammet?

1

Näringsliv

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Därför behöver det lokala

företagsklimatet vara en prioriterad fråga för varje medarbetare som möter företagare i vår verksamhet.

 

Men vi vill ha ett tydligt regelverk så att alla kan behandlas på samma sätt, Rätt kan aldrig vara fel för någon, utan rätt skall alltid vara rätt för alla.

6 anledningar till att rösta blått

bottom of page